English
TÜRKÇE / Haberler /
Avrasya Kojenerasyon Konferansı'nın İkincisi 22 Eylül'de Gerçekleşti

Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından 22 Eylül tarihinde Avrasya Kojenerasyon Konferansı gerçekleştirildi. Siemens Energy’nin gold sponsor, Aksa Jeneratör’ün silver sponsor, Mimsan, Tres Enerji, Kazan Soda ve Yanmar’ın ise bronz sponsor olarak güç verdiği etkinlik; çevrimiçi olarak izleyicilerle buluştu ve sektör tarafından gün boyu yoğun bir ilgi ile takip edildi.

Konferansın sunumu VTC Enerji Satış Müdürü Merve Kaçmaz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmaları Türkiye Kojenerasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın, Cogen Europe Genel Müdür’ü Hans Korteweg, Siemens Energy Türkiye ve Orta Asya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Maxim Zubov ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın tarafından yapılan konuşmada “Halen yurdumuzda 4.860 Megawatt Lisanslı, 620 Megawatt Lisanssız Kojenerasyon kurulu gücü mevcuttur. Ülkemizin 206 Milyar Dolarlık 2021 İhracat tutarının 120 Milyar Dolarlık bölümü enerjisini Kojenerasyon sistemlerinden elde eden sanayi kuruluşlarımızca sağlanmıştır.  Ayrıca Kojenerasyon sistemleri “Yerinde Üret-Yerinde Tüket” kavramı sayesinde ülkemizin iletim ve dağıtım hatlarındaki %10luk kaybı önlüyor….bu yolla  tasarruf edilen yaklaşık 500.000 kW’lık elektrik enerjisinin parasal karşılığı günümüz fiyatlarıyla yıllık 20 milyar TL’dir. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu zamanları yaşarken , kojenerasyon sistemlerinin sağladığı faydaların büyüklüğü bu rakamlarla çarpıcı olarak görülmektedir. Bu nedenle önümüzdeki süreçte Kojenerasyon sistemlerinin her alanda artarak kullanımı için  teşvik ve desteklerin yaygınlaştırılmasını bekliyoruz.” dedi.

Cogen Europe Genel Müdürü Hans Korteweg ise Avrupa’daki enerji krizi ve bu alandaki çalışmalardan bahsederek “Herkesin bildiği üzere Avrupa’nın 2050 yılına kadar Net Zero emisyon hedefi bulunmaktadır. 2030 yılına kadar da %55 karbon emisyon azaltımı hedeflenmektedir. Cogen Europe olarak enerji verimliliği, dekarbonizasyon, gaz tedariki, yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi konularda faaliyet göstererek destek oluyoruz. 2022 yılında Avrupa rekor enerji fiyatları ile karşı karşıya kaldı. Kojenerasyon sistemlerinin yerinde üret yerinde tüket mantığı sayesinde kayıp kaçaklarını azaltılmasıyla sağladıkları tasarruf ve verimlilikle gelecekte daha çok yer vereceğiz” dedi.

Siemens Energy adına konuşan Türkiye ve Orta Asya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Maxim Zubov, gelecekteki enerji dönüşümünde şirketinin yöneldiği politikalardan bahsetmiştir;  sıfır veya düşük emisyon hedefine, depolamanın geliştirilmesine ve karbon ayak izinin endüstriyel proseste azaltılmasına odaklandıklarını belirtmiştir.  Ayrıca Siemens Energy ve yenilenebilir alanda faaliyet gösteren Siemens Gamesa şirketlerinin yıl sonu itibariyle aynı çatı altına gireceğinin haberini de paylaşmıştır.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından konferansa özel olarak hazırlanan videoda “Enerjinin küresel gündeme yerleştiği bu olağanüstü dönemde, bu konferansta olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, bugün tedarik güvenliği sağlamayı başarabilmiş ve doğru adımları atabilmiş durumdadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada üretilen her birim enerjinin verimli kullanılması elzemdir. Kojenerasyon sistemleri üretim verimliliği, kaynağın israftan kurtarılması anlamında çok kıymetlidir. Her 1000 Megawatt Kojenerasyon sisteminin yılda yaklaşık 500 Milyon metreküp doğal gaz tasarrufu sağladığını biliyoruz.   Meclisimizde komisyonumuzun yasama faaliyetleri konusunda çok önemli rol üstelendiğini ve enerji verimliliğine yönelik yasal düzenlemeler için çalıştığımızı da belirtmek isteriz. Tüm paydaşları bir araya getirerek enerji ile ilgili her başlığın tüm detayları ile irdelenmesini sağlayan bir platform olan bu konferansı düzenleyen Türkiye Kojenerasyon Derneği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konferansa katılan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kojenerasyon sistemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştur. Enerji verimliliği alanında uygulanabilecek en önemli teknolojilerden birinin kojenerasyon sistemleri olduğunu belirten Dönmez, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda bölgesel ısıtma dahil olmak üzere bina ve hizmet sektöründe 3, sanayi ve teknoloji sektöründe 1, enerji sektöründe 1 ve tarım sektöründe 2 olmak üzere toplamda 7 farklı maddede kojenerasyon sistemlerini ele aldık. Kojenerasyon sistemlerini neredeyse bütün sektörlerimize yaygınlaştırmak için çeşitli eylemler belirledik. Bunu da 2024-2030 yılları arasındaki hedeflerimiz arasına koyduk.” dedi.

Kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek için kendi ihtiyacını karşılayacak santrallere lisans alma ve şirket kurma muafiyeti getirdiklerini söyleyen Dönmez, "Teknolojisine bağlı verim değerini, elektrik/ısı oranı değerini ve en az yüzde 10'luk tasarruf değerini sağlayan tesislere Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi düzenledik. Bugüne kadar toplam 210 tesisimiz yüksek  verimlilik belgesi almaya hak kazandı. Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi düzenlediğimiz lisanssız tesislerimizin toplam elektrik gücü 620 megavata, ısıl güçleri ise 582 termal yani ısısal megavata ulaştı. Verim belgesi verdiğimiz tesislerin devreye alınmasıyla yıllık 3 milyon megavatsaatlik birincil enerji tasarrufu elde ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gaz tarafında kullanılmasıyla yıllık 1 milyar dolarlık bir tasarruf potansiyeli olduğunu belirterek, "Bunun için de toplamda 3,5 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Yani 3,5 yılda kendini amorti eden, sonrasında da kar eden bir sistemden bahsediyoruz." dedi.

Dönmez, belirli kapasitenin üzerinde elektrik ve ısı ihtiyacı olan tesislere kojenerasyon zorunlululuğu getirilmesi konusunun araştırıldığını aktararak, şunları kaydetti: "Kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaşmasını temel hedeflerimizden biri olarak belirlediğimizi ifade ettim az önce. Bunu bu alandaki değer zincirini yerlileştirerek başaracağız. Yenilenebilir enerji, petrol ve doğal gaz sektörlerinde yüzde 50'leri aşan yerlileştirme oranı yakaladık. Kojenerasyon ve trijenerasyon alanındaki yerel insan kaynağımızın ve teknik altyapımızın güçlendirilmesi hususunda da önümüzdeki dönem sektörümüzden gelen talep ve öneriler doğrultusunda önemli yatırımlar ortaya koyacağımıza inanıyorum."dedi

Konferans’a davet edilen özel konuşmacılardan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Karbon vergileri ve Yeşil Mutabakat hakkında bilgiler paylaşmıştır. Cogen World Coalition Başkanı David Gardiner, Sürdürülebilir Kojenerasyon Sistemleri ile ilgili sunumunu ve Stantec Kıdemli Enerji Mühendisi Meriç Bulak 2022 yılında tamamlanan “Türkiye’nin Atık Isı Potansiyeli” Raporunu sunmuştur.

Konferans programının ilk paneli olan “Supply Security through Enerji Transition” nda; Cogen Europe’ın, Politikalar yöneticisi Alexandra Tudoroiu Avrupa’daki enerji gündemini, mücadelesini ve geleceğe yönelik yol haritasını, John Cockerill firmasından Eric Dabe hidrojen teknolojilerinin gelecekteki enerji dönüşümündeki rolünü, ABD Nükleer Enerji Enstitüsü’nden Marcus Nichol  enerji dönüşümü sürecinde nükleer teknolojilerin ve özellikle modüler nükleer reaktörlerin katkılarını, Enerji Bakanlığından Özgür Sarhan ise Türkiye’de enerji arz güvenliği ile ilgili durumu ve yaklaşan global enerji krizine ülke olarak aldığımız aksiyonları anlatmıştır.

Konferans ikinci paneli “Financing is the key for Energy Investments” ile devam etmiştir. Panel KojenTÜRK Danışma Kurulu Başkanı Tahsin Armağan moderatörlüğünde EBRD Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, Siemens Leasing CEO’su Kemal Girginer ve Enerjisa Enerji Verimliliği Süreç Yönetici Cengiz Ören katılımı ile gerçekleşmiştir.

“Innovations for Future of Energy” paneli ile devam eden konferans Emre Arıcan moderatörlüğünde Yanmar Proje Satış Yetkilisi Ayla Gündoğan, Siemens Energy Türkiye ve Orta Asya İş Geliştirme Müdürü Süha Işıklı, VTC Enerji Bölge Satış Müdürü Halil İbrahim Ensari ve Enerbil Kurucu Ortağı Ömer Örge katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Konferans inovasyonların hayata geçirilebilmesi konusunda önemli role sahip mevzuatların konu edindiği “Legislation Drives Innovation” paneli ile devam etmiştir. Panel moderatörlüğünü Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli tarafından yapılmıştır. Panel Konuşmacıları; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Enerji ve Maden Dairesi’nden Mine Culfa, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EVÇED’den Korkmaz Gül, Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Karataş ve KojenTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin hem Doğu'ya hem de Batı'ya giderek artan oranlarda hizmet ve ürün ihraç etmekte olup kıtalar arasında bir geçiş kapısı olması tüm Avrasya bölgesi için büyük iş fırsatları yaratmaktadır. Konferans’ta bu fırsatlara geniş yer verebilmek adına “Global Collaborations” planlanmıştır. Panel moderatörlüğü DEİK Enerji İş Konseyi Üyesi Birhan Bakanay tarafından gerçekleştirilmiştir. Panelistler ise Cogen Hungery Başkanı Andrass Papp, ACogen Başkanı Javier Rodrigues Morales, Texaco İş Geliştirme Uzmanı Michael Gulck ve 2G Uluslararası Satış Müdürü Alfred Buchner olmuştur.

Konferansın son paneli Siemens Energy sponsorluğunda “Best Practices and User Experience” konusunda gerçekleştirilerek en iyi kojen uygulamları ve kullanıcıların tecrübeleri katılımcılar ile paylaşılmıştır. Panel möderatörlüğü Siemens Energy Türkiye ve Orta Asya İş Geliştirme Müdürü Süha Işıklı tarafından gerçekleştirilmiştir. Panelistler ise Mimsan Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit, Kazan Soda Enerji Ticareti Uzmanı Kerem Kuyucu ve Socar Petkim Enerji Üretim Müdürü Burak Ükis olmuştur.

Konferansın kaydınız izlemek için Youtube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BİLGİ BANKASI

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" yayımlanmıştır....

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2021

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2021...

Avrasya Kojenerasyon Konferansı Sunumları- 7 Nisan 2021

7 Nisan tarihinde gerçekleşen Avrasya Kojenerasyon Konferansı sunumlarına ulaşmak için kişinin üstüne tıklayabilirsiniz. ...

Enerji Üretiminde Kazan Teknolojisi ve Yerli Kazan İmalatı Webinarı

Enerji Üretiminde Kazan Teknolojisi ve Yerli Kazan İmalatı Webinarı 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti....

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Kojenerasyonun Katkıları Webinarı

KojenTürk tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Enerji Verimliliği Potansiyeli ve Kojenerasyonun Katkıları" webinarı, 24 Kasım Salı günü Zoom platformu ü...
E-Mail listemize abone olun.
Medya Partneri