English
TÜRKÇE / KOJEN TÜRK Güncel /
Kojentürk Hidrojen Çalıştayı Yönetici Özeti

 Hidrojenin enerji sektöründe kullanım fikrinin yaygınlaşması ve teknolojik gelişmelerin artmaya başlaması ile birlikte “hidrojen” son zamanlarda enerji sektöründe en çok konuşulan konulardan biri olmuştur. Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde ‘Enerji Vektörü Olarak Hidrojen’ başlıklı bir E- Çalıştay gerçekleştirdik.

E- çalıştayımızda Kojentürk Fahri Üyesi, Hidrojen Teknolojileri Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi,  Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu;  hidrojenin enerji sektöründeki tarihçesi; su, biyokütle, doğalgaz ve kömürden hidrojen üretim yöntemleri;  ulaştırma ve binalarda hidrojen teknolojisinin uygulama örnekleri; kömürden ve Türk linyitlerinden gazlaştırma ile hidrojen eldesi konularını kapsayan ayrıntılı ve zevkli bir sunum yaptı.  

Sunumları takiben Kojentürk Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın kolaylaştırıcılığında üyelerin etkin katılımı ile Türkiye enerji sektörü ve hidrojen ekonomisi konusuna da odaklanılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı:

BİLGİ BANKASI

ICCI Oturum Sunumları- 16 Ekim 2020

Türkiye enerji sektörünü bir araya getiren en prestijli orgazinasyon olan ICCI bu yıl, 14-16 Ekim tarihlerinde "ICCI Dijital Konferansı" olarak düzenl...

ICCI Oturum Sunumları- 15 Ekim 2020

Türkiye enerji sektörünü bir araya getiren en prestijli orgazinasyon olan ICCI bu yıl, 14-16 Ekim tarihlerinde "ICCI Dijital Konferansı" olarak düzenl...

ICCI Oturum Sunumları- 14 Ekim 2020

Türkiye enerji sektörünü bir araya getiren en prestijli orgazinasyon olan ICCI bu yıl, 14-16 Ekim tarihlerinde "ICCI Dijital Konferansı" olarak düzenl...

EVÇED Kojenerasyon Değerlendirme Raporu'nu yayımladı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından yayımlanan Kojenerasyon Değerlendi...

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2020

TEİAŞ' ın açıkladığı, 2020 yılı aylık elektrik üretim istatistiklerini inceleyebilirsiniz....
E-Mail listemize abone olun.