English
TÜRKÇE / KOJEN TÜRK Güncel /
EVF 2019'da Türkiye Kojenerasyon Derneği Oturumu Düzenlendi


« Yenilenebilir Kaynaklarla Örnek Kojenerasyon Uygulamaları » başlıklı Kojentürk oturumu, ilgili ve interaktif bir dinleyici topluluğuyla 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Oturumda, Enerji sektörünün başarılı firmaları, yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdikleri ve ülkemizin Enerji Verimliliği savaşına katkıda bulunan örnek Kojenerasyon uygulamalarını tanıtmıştır.


Zorlu Enerji’den Ömer Harun Örge, Jeotermal kaynaklara dayalı enerji santrallerinin teknolojisini anlatmış, örnek Kojenerasyon uygulamalarının hayata geçirildiği Kızıldere III santralinin ayrıntılarını paylaşmıştır.
Halen 1347 MW kurulu güce ulaşmış ve dünyada 4. sırada olan ülkemiz, Jeotermal kaynaklar yönünden oldukça zengindir. 31.000 MW ispatlı rezerv, 62.000 MW potansiyel olduğu, YEKDEM desteğinin sürdürülmesi halinde 2023 yılına kadar 3000 MW kurulu güce ulaşılacağı belirtilmiştir. Örge, Jeotermal santrallerin çevreye yönelik medyada duyulan olumsuz etkilerinin yanlış ve eksik uygulamalar nedeniyle meydana geldiğini, doğru uygulama ve teknik önlemlerin uygulanması halinde çevreye hiçbir zararının olmadığını vurgulamıştır.


Topkapı Endüstri’den Sedat Akar, Bitkisel ve Kentsel atıklardan elde edilen biyogazla çalışan Kojenerasyon santrallerini anlatmıştır.
Biyogaz santralleri bitkisel ve organik atıkların doğadaki doğal çevrimini kontrollü ortamda hızlandırma yöntemiyle elde edilen metan gazını gaz motorlarında yakarak elektrik ve ısı birlikte üretilmektedir.
Atmosfere en zararlı gaz olan Metan gazının salınımının önlenerek bundan enerji elde edilmesi, Biyogaz santrallerinin içinde yaşadığımız çevreye sağladığı paha biçilemez bir faydadır. İlaveten, bu santrallerin nihai atıkları yüksek verimli bir gübre niteliğindedir.
Ülkemizin atık bertaraf ve sera gazı önleme çabalarına böylesine önemli katkılar sağlayan Biyogaz santrallerinin sayısal olarak artışı için YEKDEM mekanizması altında desteklenmeye devam edilmesi kritik öneme sahiptir.Ülkemizde halen 444 MW olan Biyogaz yakıtlı kurulu güç, YEKDEM’in devamı halinde 2030 yılına kadar 900 MW boyutuna ulaşabilecektir.

Mimsan Grup’tan Hacer İlhan Yiğit, Zirai ve kentsel katı atıkların yakılması yoluyla çalışan Kojenerasyon santrallerini anlatmıştır.
Yerli kazan üreticisi olarak Mimsan grup katı atıkların kazanlarda yakılmasıyla elde edilen enerjinin buhar türbin jeneratör sistemlerinde elektrik ve ısıya dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan sistemleri ve ülkemizdeki tarımsal ve yabani bitkisel atıklar ve kentsel katı atıkların yakıt olarak değerlendirildiği başarılı Kojenerasyon santral örneklerini sunmuştur. Tarımsal, Kentsel ve Orman atıklarının tümüyle bertaraf edilmesi esasına dayalı bu sistemler, nüfus artışına paralel olarak artan atıkların enerjiye dönüştürülmesi ve uygun olan yerlerde Kojenerasyon ve bölgesel ısıtma amaçlı kullanımı yüksek toplumsal fayda sağlamaktadır. Ülke ekonomisine, tarımına ve çevreye yüksek katkı sağlanan bu alanda YEKDEM desteğinin sürdürülmesi halinde gelecek 10 yıllık dönemde 800 MW kurulu güç eklenebileceği tahmin edilmektedir.


Enerjisa’dan Gökmen Yılmaz, Dağıtık üretim modelleri çerçevesinde kurulan Kojenerasyon tesislerinin avantajlarını, Fosil yakıtlı ve Güneş enerjili sistemlerin entegre çalışmasıyla kurulan hibrit sistemlerle elde edilen ekonomik, teknik ve ticari yararları anlatmış, Sabancı üniversitesi kampüsünde kurulan Fosil+Solar Hibrit santralinin özelliklerini paylaşmıştır.
Ülkemizde Güneş enerjisinin ikincil kaynak olarak eklenmesiyle gerçekleştirilecek Hibrit modellere yönelik çok yüksek bir potansiyel mevcuttur. Özellikle kömür santrallerinde kurulacak yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinde üretilecek ilave buhar yoluyla mevcut kömür santrallerinin verimlerini %10’a kadar artırabileceği kanıtlanmıştır. Ülkemizdeki kömür santrallerinin büyük çoğunluğu yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri ilave edilmesine uygundur ve bu yönde yapılacak iyileştirmelerle toplam kurulu gücü güneş katkısıyla 1200-1500 MW daha artırmak mümkündür. Bu tür uygulamaların desteklenmesine yönelik bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç vardır.

BİLGİ BANKASI

EPİAŞ, 2018 Yılı Elektrik Piyasası Özet Bilgiler Raporu’nu Sundu

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) 2018 yılına ait Elektrik Piyasası Özet Bilgiler Raporu’nu geçtiğimiz Çarşamba günü sundu....

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatistikleri 2019

TEİAŞ' ın açıkladığı, 2019 yılı aylık elektrik üretim istatistiklerini inceleyebilirsiniz. ...

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planında Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma

2017-2023 yılları arasında uygulanacak olan ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’ ile 10.9 milyar dolar yatırım yapılması hedeflenmektedir, yapılaca...

Yavuz Aydın IRENEC 2018 Sunumu

IRENEC 2018'de Yavuz Aydın'ın gerçekleştirdiği "Yenilenebilir Yakıtlarla Kojenerasyon" başlıklı sunumuna buradan ulaşabilirsiniz....

EPDK 2018 Elektrik Piyasası Raporları

EPDK, 2018 yılı Mayıs ayı elektrik piyasası sektör raporunu yayınladı....
E-Mail listemize abone olun.